top of page

Jorunn Steffensens utstilling “Farger i Flaten” på SOFT galleri, 15. juni – 30. juli 2017


Jorunn Steffensen "Komposisjon", 2017

I perioden 15. juni – 30. juli 2017 vil Jorunn Steffensen vise en stedsspesifikk installasjon på SOFT galleri. Bildene vil i hovedsak være satt sammen av flater av finer, i tillegg viser hun skisser hentet fra sitt eget daglige liv. Tegningene er små raske skisser som beskriver hennes hverdag frem mot utstillingen. De gir et innblikk i noen små øyeblikk, observasjoner, noe som er uferdig. De små raske skissene står i skarp kontrast til de store fargeflatene som det tar lang tid å bygge opp, men de handler om det samme. De handler om formene, flatene og rommet som er rundt oss til enhver tid. Jorunn Steffensen jobber innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Hun er opptatt av fargens energi og dens langsomme oppbygging, lag på lag og strøk for strøk. Gjennom flere stadier med forskjellige farger og valører. Det handler om å finne formatet, flaten, formen og deretter fargen, overskridelsen og spillet. Hun limer tekstil på finerplater som bearbeides før selve malerprosessen. Komposisjon av plater og farger er en utfordrende og tidkrevende prosess. Fargene og formene skaper sammen en illusjon av tredimensjonalitet i flaten. Utstillingen er støttet av Norske Billedkunstneres Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond og åpnes av billedkunstner Wenche Gulbransen.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Aktuelt
Nylig
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page