top of page

Jorunn Steffensen: I PROSESS, utstillingsåpning i Skiens kunstforening 12. mai.


I prosess av Jorunn Steffensen

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 12. mai kl. 14 i Skiens kunstforening. Utstillingen åpnes av kunsthistoriker Tommy Sørbø. Musikalske innslag av Guttorm Guttormsen og Leif Winther.

Det er prosessen som er en av drivkreftene i Steffensens kunstnerskap. Kunst og kunstnerskap er noe som utvikles over tid gjennom fordypelse, utforsking, prøving og feiling. For Steffensen handler det om å forflytte seg, finne nye former, se og rydde opp. Det er i prosessen at nye bilder og uttrykk skapes.«Det handler om å finne formatet, flaten, formen og deretter finne fargen, overskridelsen og spillet». Steffensens tør å ta tiden til hjelp og jobber frem sine verk og fremskynder ikke resultatet. «Det skjer noe underveis som bygger på lang erfaring og kunnskap», sier Steffensen og det er nettopp prosessen eller det å være i prosess som er hoved-tematikken i hennes separatutstilling ved Skiens kunstforening i mai 2018. På utstillingen vil hun vise malerier, objekter og tegninger.

Jorunn Steffensen (f.1950 i Skien) bor og arbeider i Skien. Hun har sin utdannelse fra Statens håndverk og kunstindustriskole og etterutdanning for kunstnere ved Kunsthøgskolen i Oslo. Steffensen arbeider som billedkunstner med utstillingsvirksomhet i inn og utland og har flere offentlige innkjøp og utsmykkinger. Jorunn Steffensen har og har hatt en rekke kunstfaglige tillitsverv og arbeider som kunstkonsulent i den offentlige utsmykkingsordningen (Kunst i offentlige rom). Hun er medlem av Norske billedkunstnere (NBK), Billedkunstnerne i Telemark (BiT), og norske tekstilkunstnere (NTK).

Separatutstillingen pågår i perioden 12. mai til 17. juni 2018.

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
Aktuelt
Nylig
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page