top of page
Jorunn Steffensen på Spriten Kunsthall

Jorunn Steffensen

Min kunst handler om farger og formale problemstillinger.

Jeg arbeider innenfor et konstruktivistisk formspråk, hvor form og innhold reduseres til enkle geometriske felt. Jeg er opptatt av fargens energi. Fargens langsomme oppbygging, lag på lag, strøk for strøk. Forflytning og illusjon av det tredimensjonale i flaten.

 

Jeg maler på tekstil i stort format. Maler med akryl og diverse malemedier. Som kontrast til de store tekstilene arbeider jeg også med maleri på plate i et mindre format.

Philipp Dommen i samtale med Jorunn Steffensen på Spriten Kunsthall. Foto: Marit Roland.

bottom of page